Com és possible?

Com és possible?

A continuació demostrarem una desigualtat sorprenent: 2 > 3

Tots estem d'acord (o almenys hauríem) que 1/4 > 1/8.
Això vol dir que, si l'expressem com a potències de 2, tenim (1/2)2 > (1/2)3.
Ara bé, no és un secret per ningú que a un número més gran correspon un logaritme també més gran, de manera que obtenim: 2 log10 (1/2) > 3 log10 (1/2).
Si ara procedim amb una operació trivial, la divisió dels dos membres de la desigualtat pel factor comú log10 (1/2), arribem al resultat final: 2 > 3.

Com és possible?

Octavian Mocanu - octavian.mocanu[at]gmail.com

Share this:

3 comentaris :

 
Copyright © Revista CriTeri. Designed by OddThemes